Składki podstawowe za styczeń - grudzień 2020 r. - płacimy zwykłym przelewem jedną kwotą na własny numer rachunku ZUS

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenie społeczne

  992,30 zł

  915,46 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 

  362,34 zł

  362,34 zł

Fundusz Pracy


  76,84 zł

  76,84 zł

Łącznie do zapłaty


  1.431,48 zł

  1.354,64 zł

 

 

Składki preferencyjne za styczeń - grudzień 2020 r.- płacimy zwykłym przelewem jedną kwotą na własny numer rachunku ZUS

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

  246,80 zł

  227,69 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 


  362,34 zł

  362,34 zł

Łącznie do zapłaty

  609,14 zł

  590,03 zł