Składki podstawowe za styczeń - grudzień 2019 r. - płacimy zwykłym przelewem jedną kwotą na własny numer rachunku ZUS

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenie społeczne

  904,60 zł

  834,55 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 

  342,32 zł

  342,32 zł

Fundusz Pracy


  70,05 zł

  70,05 zł

Łącznie do zapłaty


  1.316,97 zł

  1.246,92 zł

 

 

Składki preferencyjne za styczeń - grudzień 2019 r.- płacimy zwykłym przelewem jedną kwotą na własny numer rachunku ZUS

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

  213,57 zł

  197,03 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 


  342,32 zł

  342,32 zł

Łącznie do zapłaty

  555,89 zł

  539,35 zł